Pravno obvestilo

To spletno mesto je bilo ustvarjeno za družbo PISKAR LiteRAM D.O.O.,  s poslovnim naslovom Miševa 1, 1230 Domžale, vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, osnovni kapital: 7.500,00 EUR, davčna številka: SI11809892, matična številka: 6099394000

Zamisel in realizacija: Nicha d.o.o

Pozdravljeni na internetnem spletnem mestu LiteRAM (v nadaljevanju: »spletno mesto«), ki je dostopno na naslednjem naslovu URL: http://www.literam.net

Uporabnik interneta, ki ima dostop do spletnega mesta in po njem brska (v nadaljevanju: »uporabnik«), se obvezuje, da bo spoštoval in izpolnjeval pogoje uporabe, ki so opredeljeni v nadaljevanju:

  1. Avtorske pravice
  2. Hiperbesedilne povezave
  3. Uporaba nasvetov
  4. Varovanje zasebnosti in zaupnosti podatkov o uporabnikih spletnega mesta
  5. Sprememba pravnega obvestila 

AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine in tehnologije so last PISKAR LiteRAM D.O.O. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, teksti, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje je dovoljeno na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja Piskar LiteRAM D.O.O.

HIPERBESEDILNE POVEZAVE

Hiperbesedilne povezave, objavljene na spletnem mestu, lahko vodijo uporabnika na internetna mesta različnih partnerjev, ki niso v naši lasti, zato za vsebino teh spletnih mest ne nosimo nobene odgovornosti. Za uporabo teh spletnih mest je izključno pristojen uporabnik. 

UPORABA NASVETOV

PISKAR LiteRAM D.O.O. na tem spletnem mestu navaja splošne nasvete. Če uporabnik želi konkretne nasvete zase, se mora obrniti na pooblaščenega LiteRAM terapevta, ki mu bo na podlagi dodatnih informacij lahko nudil točne nasvete. Za vse dodatne informacije in/ali v primeru kakršnega koli dvoma lahko uporabnik piše na naslednji naslov: PISKAR LiteRAM D.O.O., Miševa 1, 1230 Domžale.

VAROVANJE ZASEBNOSTI IN ZAUPNOSTI PODATKOV O UPORABNIKIH SPLETNEGA MESTA

Podatke o vaših elektronskih poštnih naslovih, ki nam jih sporočite, pridobivamo, obdelujemo in uporabljamo izključno v skladu z načeli, ki so opisana v tej izjavi o varstvu podatkov.

Kakšni so nameni zbiranja vaših podatkov s strani literam.net?

Za določene podatke vas prosimo zaradi boljše organizacije naših poslovnih odnosov in storitev, ki jih od nas pričakujete, ko brskate po našem spletnem mestu. Zbiranje podatkov je namenjeno boljšemu poznavanju uporabnikov in prilagajanju naše ponudbe vašim potrebam, tako da vam lahko posredujemo informacije, ki vas najbolj zanimajo.

V ta namen vas literam.net lahko prosi za vaše podatke, zlasti:

  • če ste izpolnili obrazec na našem spletnem mestu;
  • če ste sporočili težavo v zvezi z našimi spletnimi mesti ali storitvijo, ki vam jo nudimo.

Elektronska sporočila, ki jih pošiljamo našim naročnikom novičk, vsebujejo aktualne informacije o LiteRAM izdelkih, storitvah in dogodkih.

Ali se podatki o uporabnikih posredujejo tretjim osebam?

Nobenih vaših  podatkov ne razširjamo, razen z vašim izrecnim pooblastilom. 

Kakšne so moje pravice glede podatkov, ki me zadevajo?

Če želite izbrisati vaše podatke, ki vas zadevajo in jih je zbral literam.net, lahko to pravico uveljavljate na spletnem mestu literam.net, izberite možnost »kontakt« ali nam pišite na naslednji naslov:


PISKAR LiteRAM D.O.O.,
Miševa 1,
1230 Domžale

Sprememba pravnega obvestila

PISKAR LiteRAM D.O.O si pridržuje pravico do sprememb tega obvestila o uporabi spletnega mesta kadar koli, zlasti z namenom spoštovanja vsake nove ureditve ali zakonodaje ali z namenom boljšega iskanja podatkov na spletnem mestu za uporabnika. V to obvestilo bo vključena vsaka sprememba uporabe spletnega mesta, ki jo mora brez pridržkov sprejeti vsak uporabnik, ki do mesta dostopa po njeni objavi.

Za te pogoje velja slovenska zakonodaja. Slovenska sodišča so krajevno pristojna za reševanje vseh sporov v zvezi z uporabo spletnega mesta.

LiteRAM - opis terapije